Duben 2009

Lev perský

26. dubna 2009 v 17:17 Lev perský
 • také nazýván lvem Indickým a lvem Asijským
 • nyní žije pouze 200-300 zvířat tohoto druhu a proto je tento lev chráněný a kriticky ohrožený
 • žijí pouze v oblasti Gir Forest
 • je menší než lev Africký, vespod na břiše má podélný kožní záhyb a samci mají poměrně kratší hřívu
 • smečky samic jsou menší, tvoří je většinou dvě příbuzné samice a jejich mlaďata
 • perský lev (též mezopotamský) obýval oblast Palestiny (kde byl vyhuben v době křižáckých válek), Malé Asie (poslední zastřelen 1870), Mezopotámie (poslední zabiti v Iráku 1918 a Iránu 1942) a Pákistánu (poslední zprávy z roku 1810)
 • dnes je lev perský zcela vyhuben
 • perský lev patřil mezi menší poddruhy lva
 • základní zbarvení těla bylo špinavě šedožluté až šedavě hnědoplavé, tedy relativně tmavší
 • samci měli výraznou, oproti zbytku těla tmavší (až temně hnědou) hřívu, sahající v některých případech i na část břicha.

Lev kožský

26. dubna 2009 v 17:08 Lev konžský
Výskyt

Afrika jižně od Sahary. Savany, stepi, lesostepi, křovinaté oblasti a polopouště.

Fyziologická charakteristika

 • lev je největší a nejsilnější africký predátor
 • má výrazně vyvinutý pohlavní dimorfismus (dvojtvárnost) a samci jsou tak až o 40% větší než samice
 • samci mají výraznou hřívu na krku, která u některých poddruhů pokračuje přes břicho až ke slabinám
 • hříva samcům narůstá ve 2-3 letech
 • barva hřívy je od pískově žluté až po tmavě hnědou, někteří samci jsou téměř bez hřívy
 • hlava samců je mohutná a větší než hlava lvice
 • uši jsou malé, zakulacené a mají vzadu černý pruh
 • čelisti jsou mohutné a silné, vyrůstá z nich 30 zubů
 • špičáky mohou dosahovat délky až 7cm
 • čenich je silný a široký
 • na pyscích, nad očima a na bradě má hmatové vousy, které pomáhají při orientaci ve tmě a jsou i důležitým smyslovým orgánem
 • lvi mají silné, svalnaté a pružné tělo
 • nohy jsou silné a zakončené zatažitelnými drápy, které dosahují délky až 7 cm
 • srst je krátká, zbarvení těla je od šedožluté až po rezavě hnědou
 • lvice mají břicho a vnitřní strany nohou světlejší, u samců není toto zesvětlení tak nápadné
 • kolem čenichu a na bradě je bílá srst
 • ocas je dlouhý, zakončený nápadným střapcem, ve kterém je rohovitý hrot.
SILNĚ OHROŽEN...

Prostředí Lvů

26. dubna 2009 v 16:50 Prostředí Lvů
 • výskyt lvů byl dříve rozsáhlý a rozprostíral se po celé Africe, jižní Evropě a Přední Asie (až po Indii )


 • v dnešní době se setkáme se lvy pouze v národních parcích Afriky a v jedné indické rezervaci

Lev bílí

26. dubna 2009 v 16:43 Lev bílí
 • přestože jsou vzácní, jsou občas hlášeni v Timbavati v jižní Africe
 • jejich neobvyklé zbarvení je dáno recesivním genem
 • bílý lev je v nevýhodě, když přijde na lov, díky zbarvení může totiž být kořistí velice lehce odhalen
 • mláďata i dospělí jedinci jsou čistě bílí, ne jako běžní mládí lvi, kteří na sobě mají barevné fleky.

Hříva Lva

26. dubna 2009 v 16:39 Hříva Lva
 • hříva samců bývá světle žlutá až černá
 • dříve se vědci domnívali, že se podle barvy, tvaru a hustoty hřívy daly jednotlivé poddruhy odlišit, ale opak je pravdou, barva a velikost závisí hlavně na prostředí, ve kterém lev žije
 • lvi, kteří žijí v prostředí s nižší teplotou (např. evropské a severoamerické zoo) mají hřívu hustější a většinou tmavěji zbarvenou
 • v národním parku Tsavo v Senegalu žilo několik samců lva bez hřívy
 • absence hřívy může být způsobena jak klimatickými podmínkami, tak také sexuálním dospíváním, které souvisí s produkcí testosteronu
 • vykastrovaní lvi mívají hřívy menší
 • velká hříva může být u lva také znakem genetického a fyzického zdraví, také mu poskytuje jistou ochranu při soubojích
 • na druhou stranu se však lev více zahřívá
 • u některých poddruhů dávají samice přednost lvu s velkou a hustou hřívou, která bývá znakem dobré plodnosti
 • je také možné, že při páření se samci s větší hřívou jsou více aktivní, avšak tato skutečnost nebyla vědecky potvrzena.

Fyziologická charakteristika

26. dubna 2009 v 16:32 Fyziologická charakteristika
 • samci, dobře rozpoznatelní podle hřívy, mohou vážit 150-225 kg
 • samice dosahují hmotnosti 120-150 kg
 • největší africký lev držený v zajetí vážil 366 kg
 • samci dosahují délky 170-250 cm
 • samice zhruba 140-175 cm
 • ocas měří 70-100 cm a je zakončen střapcem, který v sobě ukrývá zhruba 5 mm dlouhý trn
 • lvi jsou jediné šelmy, které tento střapec mají
 • jeho funkce je dosud neznámá
 • v divočině se lvi dožívají až 15 let, v zajetí to může být až o deset let více

 • Kožich bývá zbarven různě - Od svět
  le žluté přes načervenalou až po tmavě hnědou
 • hříva samců bývá světle žlutá až černá
 • břišní partie bývají světlejší, střapec na ocasu je vždy černý.

Rozmnožování a sexualita

26. dubna 2009 v 16:22 Rozmnožování a sexualita
 • lvi se páří v jakémkoliv roční období
 • v průběhu souboje, který páření doprovází a který múže trvat i několik dní kopuluje pár pravidelně 20x až 40x denně
 • v tomto období také zřídka pořádají větší lovy
 • v zajetí se lvi rozmnožují velice dobře

 • březost samice trvá 100-120 dní, poté porodí 1 až 4 mláďata
 • samice ve smečce se snaží rozmnožovat ve stejnou dobu, takže se můžou vzájemně starat o krmení a chování mláďat
 • lvíčata jsou odstavena po šesti až sedmi měsících
 • vzájemné souboje o jídlo jsou v divočině na denním pořádku, proto se až 80% mláďat nedožije ani dvou let
 • Když nový samec převezme vládu nad smečkou původním samcům, zabije většinou mláďata
 • toto chování je vysvětleno tím, že samice se znovu stanou plodnými až tehdy, když jejich mláďata dospějí nebo zemřou.


 • samci pohlavně dospívají kolem věku tří let a stávají se schopnými převzít vládu nad jinou smečkou ve věku 4 až 5 let
 • stárnou a slábnou zhruba v 8 letech
 • tento věk poskytuje jen malou naději pro narození a dospívání vlastního potomstva
 • samci se musí začít rozmnožovat hned jak se dostanou do smečky.
 • samice se často snaží svá mláďata před lvím samcem uchránit, ovšem jen málokdy úspěšně
 • samec většinou nejdříve zabije mláďata, která jsou mladší dvou let a jejichž matky jsou příliš slabé na to, aby je ochránily
 • samice uspějí většinou tehdy, jsou-li alespoň čtyři proti jednomu lvímu samci.Sociální chování

26. dubna 2009 v 16:04 Sociální chování
 • lvi jsou masožraví a projevují dva typy společenského uspořádání
 • někteří jsou součástí smečky, která se skládá z příbuzných samic, jejich mláďat a skupiny jednoho až čtyř samců, kteří se páří s dospělými samicemi
 • další skupinou jsou nomádi, což jsou samotáři, někdy i jedinci žijící v páru.


 • Protože jsou samice lehčí a menši, jsou více hbité a daleko rychlejší než samci, proto se na lovu podílejí největší měrou
 • samec využívá svou sílu a velikost pro ochranu teritoria a střežení ulovené kořisti, díky tomu mají samci nárok na ulovenou potravu
 • odpočívající lvi si mezi sebou vzájemně projevují náklonnost, hladí se, čistí si srst a drbou se
 • když ale dojde na jídlo, je tu každý sám za sebe s jediným cílem - urvat co největší kus
 • handrkování a boje jsou při pojídání kořisti na denním pořádku
 • většinou nejdříve žerou samci a poté samice se lvíčaty


 • samci i samice se poté snaží ochránit svou ulovenou kořist před jinými predátory a mrchožrouty
 • někteří individuálněji založení lvi se dokonce snaží vést hlavní úlohu v ochraně kořisti, když se ostatní členové smečky s požíráním loudají
 • tito "loudalové" nebývají ostatními členy trestáni, možnou hypotézou může být fakt, že poskytují smečce jiné "služby", takže jim ostatní lvi odpustí
 • další alternativou může být to že lvi odměňují členy, kteří brání potravu.

 • obyčejně lví samci netolerují samce z jiných teritorií a samice nesnesou přítomnost jiné, cizí samice
 • většinu času svého života tráví odpočíváním, a to až 20 hodin denně.

Potrava a Lov

26. dubna 2009 v 15:52 Potrava a Lov
 • lvice loví ve smečkách, obvykle v noci nebo za úsvitu
 • jejich kořistí se stávají hlavně vetší savci jako jsou antilopy, pakoně, buvoli a zebry, ale také menší zvířata jako zající a ptáci
 • nepohrdnou ani zdechlinami, které usmrtila jiná zvířata jako hyeny a jiné psovité šelmy
 • v některých lokalitách se lvi začali soustředit na pro ně jinak nezvyklou kořist, sloní mláďata, která loví v území řeky Savuti a také v Linyanti, kde se naučili lovit hrochy
 • Savuti a Linyanti jsou řeky národního parku Chobe v Botswaně
 • jsou známy případy, kdy extrémní hlad dovedl lva až k usmrcení mladých slonů, časem začali napadat i dospělejší slony a příležitostně také dospělé jedince

 • lvíčata se učí lovit už ve třech měsících, ale většinou se nestanou úspěšnými lovci před dosažením alespoň druhého roku života
 • lvi dokáží vyvinout rychlost až 90 km/h, ale postrádají vytrvalost jiných kočkovitých šelem
 • proto se nejdříve musí za svou kořistí plížit alespoň do vzdálenosti 30 metrů
 • obvykle někteří lvi spolupracují a snaží se obklíčit stádo z několika míst
 • jejich útok je rychlý a smrtící, lvice se snaží dohnat kořist rychlým sprintem a závěrečným výpadem doprovázeným dlouhým skokem a vytaženými drápy
 • kořist většinou usmrtí zardoušením
 • protože lvi loví na otevřeném prostranství, kde mohou být lehce kořistí zpozorováni, týmová práce ve smečce zvyšuje úspěšnost lovu
 • smečka také pomáhá lvům při ubránění již ulovené kořisti před ostatními predátory, například hyenami (ty mohou zdechlinu ucítit i na vzdálenost několika kilometrů)
 • samci se ve smečce většinou na lovu nepodílejí, ale pokud se smečka snaží ulovit nějaká větší zvířata jako jsou buvoli, zapojí se také.
Dospělá lvice sežere za den zhruba 5 kg masa, samec spotřebuje až 7 kg.

Lví král

26. dubna 2009 v 11:52

Obrázek1

26. dubna 2009 v 11:44

Poddruhy

26. dubna 2009 v 11:28 Poddruhy
Podle některých vědců se na zemi vyskytuje asi 14 poddruhů lva či jeho geografických ras.
Mnoho z nich již bylo vyhubeno.


Charakteristika Lva

26. dubna 2009 v 11:22 Charakteristika Lva
 • je savec čeledi kočkovitých
 • je jedním ze čtyř druhů velkých koček rodu Panthera
 • lev je po tygrovi druhou největší kočkovitou šelmou
 • hlavním a určujícím rysem lvích samců je jejich hříva
 • samci váží od 150-250 kg a samice 120-150 kg
 • v divočině se lvi dožívají 10-14 let, kdežto v zajetí se mohou dožít i věku 20 let
 • dříve se lvi nacházeli v celé Africe, Asii a dokonce i Evropě
 • dnes se vyskytují pouze v Africe a na několika místech v Indii
 • jsou to společenská zvířata a loví ve smečkách
 • u lvů se znatelně projevuje pohlavní dimorfismus
 • dimorfismus je výraz, který se používá u živočichů a označuje, že samice vypadá jinak než samec
 • rozdíl je tedy nejen v pohlaví jedince a jeho pohlavních orgánech, ale též v dalších ukazatelích, jako je velikost, zbarvení, celkový tvar a uspořádání těla atd.