Lev senegalský

Lev senegalský

14. května 2009 v 9:33

  • lev senegalský ( taky západoafrický) se dnes nachází ve velmi nebezpečné situaci
  • dříve obýval oblast celé západní Afriky, Kamerun, Čad a oblast dnešní Středoafrické republiky (dříve Ubangi-Šari)
  • v současnosti jej nalézáme pouze na izolovaných ostrůvcích uvnitř dříve osídleného území (mezi 800 až 600 kusy celkově), přičemž jednotlivé populace nejsou dostatečně velké, aby nedocházelo k příbuzenskému křížení a tím k degradaci genofondu
  • Ppokud se jeho ochrana nezlepší, hrozí mu v nepříliš vzdálené budoucnosti úplné vyhynutí

  • samci senegalských lvů mají obvykle velmi malou hřívu či ji nemají vůbec, a pokud vzniká, je obvykle v barvě ostatní srsti, či jen o trochu tmavší
  • nemají břišní hřívu a jen zřídkakdy lze pozorovat světlé chomáče srsti na loktech
  • srst samotná nabývá světle plavého až načervenalého odstínu.
 
 

Reklama